Concert 'Gelukkig zijn'

Beste Cantate-fan,


Ten gevolge van de coronapandemie hebben we nog niet kunnen repeteren zoals het hoort: dan een periode wel, dan een tijdje niet. Daardoor staan we nog niet ver genoeg wat het inoefenen betreft en zijn we nog helemaal niet klaar om een concert op niveau te brengen, zoals we dat graag zouden willen en zoals het publiek dat van ons gewoon is. Daarnaast was er ook, gezien de corona-perikelen, de onzekerheid betreffende het aantal leden dat zou deelnemen aan het concert.


Omwille van het voorgaande hebben we besloten om het concert niet te laten doorgaan op 19 en 20 maart 2022, maar we verplaatsen het naar het voorjaar van 2023.Muzikale groeten van Cantate